Lesaanbod.

Iedereen kan gebruik maken van een vrijblijvende en gratis proefles. Tijdens deze proefles kun je kennismaken met de docent en zijn manier van lesgeven.

De drumlessen vinden in principe wekelijks plaats met uitzondering van de schoolvakanties. Je kunt kiezen uit lessen van een uur, een half uur, 25- of 20 minuten per week. Het is ook mogelijk om eens in de twee weken een uur les te krijgen.

Het cursusjaar loopt van september tot en met augustus. Je kan op ieder willekeurig moment beginnen of stoppen. Het aantal lesweken per jaar is 41. Dat is drie weken meer dan bij de meeste muziekscholen. Drumschool Matthijs Ament volgt het vakantierooster van het basisonderwijs, rooster noord. Lessen die komen te vervallen door de in het onderwijs verplichte vrije dagen komen niet in aanmerking voor restitutie.

Als de docent niet in staat is een les te verzorgen [ongeacht de oorzaak], zal hij zorgen voor een vervangend docent, proberen de les op korte termijn in te halen of het verschuldigde lesgeld terug betalen. Omgekeerd is de leerling zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van lessen [ongeacht de oorzaak] en kan dan ook geen rechten ontlenen aan de zelf verzuimde lessen.

Matthijs_ament_yamaha_beech_custom_absolute_m

Yamaha Beech Custom


Zowel de leerling als de docent kunnen de lessen stopzetten met inachtneming van de wettelijk verplichte maand opzegtermijn. Achteraf wordt een eindafrekening gemaakt op basis van de werkelijk gegeven lessen. Lessen die de leerling zelf afzegt komen niet in aanmerking voor restitutie, deze worden dus meegerekend als gegeven lessen op de eindafrekening.

Lesgeld cursusjaar 2016/2017

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.:

Door de schoolvakanties heeft niet iedere maand evenveel lessen. Om de periodieke betaling gelijkmatig te maken wordt het bedrag van 41 lessen gedeeld door 12 maanden. U betaalt dus niet voor de vakanties.
Het maandelijkse lesgeld is een voorschot voor 3,4 lessen.

Korting

Als er meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin les krijgen, krijgt iedere volgende leerling een korting van 10%
Deze korting geldt ook voor leerlingen die meer dan een half uur per week les willen.